Blog

Pomoc dla Ukrainy

W odpowiedzi na prośbę ks. Oleksandra Burmistrowa proboszcza parafii na Ukrainie w Chmielniku, Fundacja Ancilla zorganizowała wspólnie z Przedszkolem Nr 210 w Warszawie przy ul. Teresińskiej 9 zbiórkę żywności, odzieży, obuwia, zabawek, środków higienicznych, środków opatrunkowych i podstawowych leków, które przekazała za pośrednictwem Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II. Z ogarniętej wojną Ukrainy siedmioro dzieci w wieku 3 – 6 lat uczęszcza do w/w przedszkola. Ufamy i z nadzieją czekamy na zakończenie wojny, […]

Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego w nowy budynek Przedszkola nr 210

„Oto jest dzień, który dał nam Pan…” Niedziela, 26 września 2021 roku, była dla wspólnoty Przedszkola Nr 210i dobrodziejów trwającej budowy nowego budynku przedszkola dniem bardzo podniosłym i radosnym. Uroczystość podpisania aktu erekcyjnego, poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego rozpoczęła się Mszą św. w kościele św. Kazimierza oo. zmartwychwstańców przy ul. Chełmskiej 21a. Mszę św. dziękczynną za dotychczasową budowę i dobrodziejów duchowych i materialnych wspierających budowę, celebrowali zaprzyjaźnieni kapłani.W oprawę […]

Budowa nowego budynku dla publicznego, katolickiego Przedszkola Nr 210

Dzięki Twojej pomocy i zaangażowaniu rodziców z Przedszkola Nr 210, pragniemy zakończyć budowę nowego budynku katolickiego przedszkola PUBLICZNEGO, prowadzonego przez Zgromadzenie Sług Jezusa o 100-letniej tradycji. Naszym celem jest objęcie wychowaniem jak największej liczby dzieci, które wkrótce stworzą mocny trzon polskiego nowego pokolenia. Prawie 100 lat temu na warszawskich Sielcach powstała wspólnota Zgromadzenia Sług Jezusa (1918), która po I wojnie światowej otoczyła opieką dzieci . W 20-leciu międzywojennym […]

Skontaktuj sie

Przydatne linki

Galeria