Bursa Szkolna dla Dziewcząt w Przemyślu

Bursa  Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej im. Eleonory Motylowskiej w Przemyślu jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczennicom pobierającym naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Mieszkają w niej dziewczęta uczęszczające do przemyskich szkół średnich Placówka zlokalizowana jest w centrum  miasta. Bursa zapewnia: zakwaterowanie w 1- i 2-osobowych pokojach i całodzienne wyżywienie. Wychowanki Bursy mają do swojej dyspozycji sale cichej nauki, świetlicę, salę telewizyjną, bibliotekę, aneks kuchenny oraz dostęp do Internetu bezprzewodowego. Mieszkanki Bursy pochodzą z różnych miejscowości Podkarpacia, ale także z  Ukrainy. Bursa stwarza wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju, zapewnia opiekę i bezpieczeństwo. Personel pomaga dziewczętom w rozwoju całego człowieka we wszystkich jego wymiarach. Proces wychowawczy obejmuje kształtowanie relacji wychowanki do Boga, do siebie i do drugiego człowieka. Bursa stanowi wspólnotę wychowawczą dziewcząt, rodziców i wychowawców. Wszyscy we właściwy sobie sposób uczestniczą w procesie wychowawczym, który jest wzajemnym obdarowywaniem się człowieczeństwem.

Wychowanie w duchu tradycji i dobrych obyczajów przyczynia się do integracji młodzieży mieszkającej w Bursie. Bursa jest placówką kameralną, posiadającą specyficzny klimat i rodzinną atmosferę opartą na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu. Jednym z priorytetów placówki jest dbałość aby wychowanki czuły się w bursie dobrze, by potrafiły zaadoptować się i zintegrować z nowym środowiskiem szczególnie dziewczęta pochodzące z Ukrainy. Dążymy do tego, aby rozwijały umiejętność skutecznego komunikowania się i potrafiły wczuwać się w sytuację innych ludzi. Placówka podejmuje adekwatne działania do wyników wcześniej prowadzonego rozpoznania potrzeb i możliwości wychowanek. Ponadto w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanek oraz w trosce o ich prawidłowy rozwój psychofizyczny i emocjonalny bursa współpracuje m.in. RAM-em, MOPS-em, MOS-em, WSD, POW, DM, KMDP, szkołami do których uczęszczają wychowanki.

Bursa współpracuje też z Fundacją Ancilla, która wspiera dziewczęta mieszkające w Bursie, a będące w trudnej sytuacji materialnej w formie dopłat do mieszkania lub wyżywienia. W miarę możliwości Fundacja wspomaga naszą placówkę przy zakupie pomocy wykorzystywanych do prowadzeniu zajęć z wychowankami. Współpraca z Fundacją układa nam się bardzo dobrze i nadal pragniemy z nią współpracować, aby wspomagać dziewczęta mieszkające w Bursie.

Więcej informacji na stronie http://bursachopina1.pl/

Skontaktuj sie

Przydatne linki

Galeria