Świetlica Promyk w Ciechocinku

Świetlica dla dzieci i młodzieży Promyk jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą dziennego wsparcia. Swoją działalnością pomaga dzieciom i młodzieży (tym samym rodzicom) przede wszystkim w pokonywaniu trudności szkolnych, organizowaniu wolnego czasu oraz realizuje program profilaktyczny.

Wychowanie w świetlicy środowiskowej opiera się na zasadach etyki i norm chrześcijańskich oraz uniwersalnych wartościach. Ma na celu przygotowanie wychowanków oraz ich rodziców do właściwego i pełnego udziału w życiu społecznym i religijnym na miarę ich indywidualnych możliwości. Zadania wychowawcze realizowane są w oparciu o współpracę z rodziną, opiekunami prawnymi wychowanków, szkołą, społecznością lokalną i parafialną.

Ważnym zadaniem naszej świetlicy jest działalność profilaktyczna z akcentem na odkrywanie własnej wartości i godności osoby ludzkiej. Celem działań profilaktycznych jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym wychowanków i szkodom wynikającym z problemów w ich otoczeniu.

Skontaktuj sie

Przydatne linki

Galeria