Misja

Warszawa 06.07.2021 r.

Informacja o działalności FUNDACJI ANCILLA – KRS: 0000426739
w latach 2012 – 2021

Fundacja Ancilla została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 11 lipca 2012 r.

Od 21 listopada 2014 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu możliwe jest przekazywanie 1% podatku na działalność statutową fundacji.

9.09.2016 r. został powołany Oddział Terenowy Fundacji Ancilla z siedzibą w Lublinie.

W swej działalności fundacja kieruje się katolicką nauką społeczną.

Zgodnie ze statutem prowadzi między innymi działalność charytatywną, oświatową, edukacyjną, opiekuńczo-wychowawczą, kulturalną, szkoleniową, leczniczą, opiekuńczo-leczniczą, zdrowotną, w zakresie kultury fizycznej i sportu. Prowadzi działalność inwestycyjną w infrastrukturę (w tym budynki) oświatową, opiekuńczo-leczniczą, zdrowotną, związaną ze świadczeniem pomocy społecznej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą. Udziela pomocy finansowej lub materialnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Od początku swojej działalności fundacja wspomaga placówki oświatowe – Przedszkole Nr 210 i Szkołę Podstawową im. św. Franciszka w Warszawie, Bursy dla dziewcząt w Przemyślu i Tarnowie, Świetlicę „Promyk” dla dzieci w Ciechocinku poprzez finansowanie lub dofinansowanie:

 • zajęć/warsztatów rytmicznych, tanecznych, z gimnastyki korekcyjnej, teatralnych, plastycznych, szachowych, z j. angielskiego, zajęć z informatyki i poszerzonej matematyki, zajęć dziennikarskich, recytatorskich i innych, także wyjazdowych, wycieczek edukacyjnych itp.,
 • zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych, pakietów podręczników, komputerów, rzutników, domen,
 • studiów, dokształcania pracowników,
 • wyposażenia (stolików, krzesełek, łóżeczek itd.),
 • odnowienia lub remontu sal dydaktycznych, infrastruktury towarzyszącej,
 • modernizacji placu zabaw w przedszkolu, naprawę oraz zakupu sprzętu terenowego.

Fundacja wspomaga rodziny ubogie, wielodzietne, młodzież i dzieci poprzez dofinansowanie lub finansowanie:

 • pobytu lub kosztów wyżywienia mieszkanek burs,
 • pobytu w placówkach oświatowych, terapeutycznych, integracyjnych,
 • zakupu podstawowych artykułów spożywczych i higienicznych,
 • zakupu instrumentów muzycznych (skrzypce, klarnet) dla dzieci uzdolnionych muzycznie,
 • zakup fotela dla dziecka,
 • zakup kuchenki elektrycznej,
 • różnych form wypoczynku, wyjazdów na wycieczki, zielone przedszkole, szkołę, na kolonie, formacyjne obozy wakacyjne, obozy terapeutyczno-sportowe, imprezy kulturalne,
 • dni skupienia, wyjazdów na rekolekcje i spotkania formacyjno – integracyjne, na pielgrzymkę do Asyżu (uczniowie szkoły),
 • kursów aktywizacji zawodowej organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Dziewczętom.

Fundacja współpracuje z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Kielcach, który
w ostatnich latach został przebudowany. Wspierając osoby starsze wymagające opieki
i rehabilitacji fundacja dofinansowywała lub finansowała zakup:

 • stołu do rehabilitacji osób dorosłych i innych sprzętów do sali rehabilitacyjnej,
 • wózka-podnośnika do transportu chorych,
 • sprzętu do transportu bielizny brudnej i czystej,
 • pralnico-wirówki z barierą higieniczną,
 • materacy i łóżek,
 • komputera i oprogramowania,
 • kursy dokształcające w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej.

Fundacja wspomaga osoby chore, niepełnosprawne, w tym dzieci, seniorów, mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Maryjskich poprzez finansowanie lub dofinansowanie:

 • rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym, z niepełnosprawnością ruchową,
 • zajęć terapii Integracji sensorycznej, terapii logopedycznej dla dzieci,
 • zakupu aparatów słuchowych dla dzieci niesłyszących,
 • zakupu wózka inwalidzkiego,
 • zakupu pompy insulinowej,
 • zakupu ortez, butów,
 • zakup okularów korekcyjnych dla dziecka,
 • comiesięcznych spotkań integracyjnych ludzi młodych z osobami niepełnosprawnymi
  w ramach realizowanego kolejny rok Programu „Młodzi dla niepełnosprawnych”,
 • rehabilitacji, pobytu na turnusach rehabilitacyjnych w sanatorium,
 • zakupu aparatu do pomiaru poziomu cukru we krwi dla osób niepełnosprawnych,
 • sprzętu rehabilitacyjnego i leków,

W nowo powstałym Centrum Rehabilitacji w Kiełczewicach fundacja dofinansowała:

 • pomoc przy dostosowywaniu budynku do potrzeb rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • prace hydrauliczne,
 • montaż uchwytów dla niepełnosprawnych na ciągach komunikacyjnych,
 • wykonanie łącznika,
 • montaż drzwi w kotłowni.

Obecnie priorytetowym zadaniem fundacji jest zbieraniu funduszy na budowę nowego budynku Przedszkola Nr 210 w Warszawie, przy ul. Teresińskiej 9.

W marcu 2019 roku została zawarta Umowa Użyczenia pomiędzy Zgromadzeniem Sług Jezusa a Fundacją Ancilla. Budowę przejęła Fundacja. W postepowaniu przetargowym został wyłoniony Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „IZOLBUD’, który wykonał „BUDOWĘ BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ PRZY UL. TERESIŃSKIEJ W WARSZAWIE, PIERWSZY ETAP STAN SUROWY OTWARTY – KONSTRUKCJA na kwotę 4 157 663 zł.

W 2019 r. fundacja podjęła starania o dotacje państwowe oraz o darowizny z innych fundacji – otrzymała z 4-ch fundacji.

W 2020 r. wykonano mury i ściany działowe, instalację sanitarną zewnętrzną.

W czerwcu 2021 r została podpisana Umowy z tym samym Wykonawcą na II etap budowy – wykonanie stolarki zewnętrznej, elektryki i tynków. Aktualnie trwają zaplanowane prace. Zbierane są oferty i gromadzone fundusze na wykonanie wentylacji i instalacji sanitarnej wewnętrznej.

Z Bożą pomocą i pod opieką św. Józefa kontynuujemy rozpoczęte dzieło.

 

Marta Polek
Prezes Fundacji

Skontaktuj sie

Przydatne linki

Galeria