20maj

Pomoc dla Ukrainy

W odpowiedzi na prośbę ks. Oleksandra Burmistrowa proboszcza parafii na Ukrainie w Chmielniku, Fundacja Ancilla zorganizowała wspólnie z Przedszkolem Nr 210 w Warszawie przy ul. Teresińskiej 9 zbiórkę żywności, odzieży, obuwia, zabawek, środków higienicznych, środków opatrunkowych i podstawowych leków, które przekazała za pośrednictwem Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II.

Z ogarniętej wojną Ukrainy siedmioro dzieci w wieku 3 – 6 lat uczęszcza do w/w przedszkola. Ufamy i z nadzieją czekamy na zakończenie wojny, by każda rodzina, która zechce, wróciła do swojej ojczyzny. Rodzinom, które pozostaną w Polsce przedszkole chce dać możliwość kontynuacji edukacji przedszkolnej. Przedszkole jest w trakcie budowy nowego, większego budynku. Stoi już dwupiętrowa konstrukcja budynku. W I i II etapie budowy wykonane zostały mury i ściany działowe, stolarka zewnętrzna okienno-drzwiowa, I część elektryki, tynki, instalacja sanitarna zewnętrzna. We wrześniu 2021 r. został wmurowany kamień węgielny przywieziony z Sanktuarium św. Józefa w Stirling. Aktualnie trwa III etap budowy – wykonanie instalacji sanitarnej wewnętrznej, wentylacji, klimatyzacji i centralnego ogrzewania. Pomimo trudnej sytuacji, budowa posuwa się do przodu. Na dalsze pilne prace: docelowe pokrycie dachu i wykonanie elewacji potrzebne są kolejne fundusze. Będziemy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy zechcą wesprzeć powstające dzieło. Powierzamy wszystkich opiece św. Józefa, patrona przedszkola.

Marta Polek