Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka w Warszawie

Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka jest szkołą katolicką funkcjonującą na prawach szkoły publicznej. Kształci wychowanków w duchu zasad chrześcijańskich. Patronem szkoły jest św. Franciszek z Asyżu, który miłował nade wszystko Boga i cały świat przez niego stworzony. W duchu braterstwa staramy się stawać jego wiernymi uczniami. Dzięki temu nasza szkoła może stać się miejscem wzrostu i rozwoju dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich.

Podejmując współpracę z Fundacja Ancilla wspieramy naszych uczniów i ich rodziny, by wyrównywać ich szanse w dostępie do wiedzy i rozwijaniu ich zainteresowań.

Skontaktuj sie

Przydatne linki

Galeria