04lis

Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego w nowy budynek Przedszkola nr 210

„Oto jest dzień, który dał nam Pan…”

Niedziela, 26 września 2021 roku, była dla wspólnoty Przedszkola Nr 210
i dobrodziejów trwającej budowy nowego budynku przedszkola dniem bardzo podniosłym i radosnym.

Uroczystość podpisania aktu erekcyjnego, poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego rozpoczęła się Mszą św. w kościele św. Kazimierza oo. zmartwychwstańców przy ul. Chełmskiej 21a. Mszę św. dziękczynną za dotychczasową budowę i dobrodziejów duchowych i materialnych wspierających budowę, celebrowali zaprzyjaźnieni kapłani.
W oprawę liturgiczną włączyli się rodzice, nauczyciele, absolwenci i dzieci uczęszczające do przedszkola. Na zakończenie Mszy św. został uroczyście poświęcony kamień węgielny, który we wrześniu 2019 r. dotarł z Sanktuarium św. Józefa w Stirling – USA, gdzie pracuje wspólnota Sług Jezusa. „Ten kamień dziś poświęcony i wmurowany w istniejące mury budynku przedszkola oznacza ścisłą łączność funkcji budynku z Jezusem Chrystusem”, powiedział w homilii kaznodzieja.

Po Mszy św. wszyscy udali się na plac budowy, gdzie rozpoczęła się druga część świętowania. Najpierw p. dyrektor przedstawiła krótką historię budowy nowego budynku przedszkola, sięgającą roku 2019. W sierpniu tegoż roku przygotowano i ogrodzono teren pod budowę przedszkola, a już we wrześniu na poświęconym placu Generalny Wykonawca-Firma IZOLBUD rozpoczęła I etap budowy: STAN SUROWY OTWARTY. Na koniec lutego 2020 r stała już dwupiętrowa konstrukcja nowego budynku przedszkola. W kolejnych miesiącach wykonano ściany działowe, kominy, pokryto dach, wykonano tymczasową kanalizację deszczową i zewnętrzną instalację sanitarną. Obecnie dobiega końca II etap budowy tj. wykonanie stolarki zewnętrznej, elektryki – okablowanie i tynków.

Codzienne Boże błogosławieństwo, opieka św. Józefa – Patrona przedszkola, wsparcie duchowe i finansowe Zgromadzenia Sług Jezusa oraz ludzi dobrej woli zaowocowało.

Po tak bogatej historii przystąpiono do odczytania i podpisania przez zaproszonych gości Aktu erekcyjnego. Zwieńczeniem tej części uroczystości było umieszczenie poświęconego kamienia węgielnego w murach nowego budynku przedszkola i radosny śpiew hymnu naszego przedszkola.

W trzeciej część trwającej uroczystości, która odbywała się już na placu zabaw i terenie przylegającym do przedszkola wszyscy zostali zaproszeni na ciepły posiłek i przekąski.

Na dzieci czekała wspaniała zabawa i loteria fantowa przygotowana przez rodziców
i nauczycieli. Rodzice i zaproszeni goście mogli obejrzeć i nabyć prace artystyczne dzieci umieszczone w Galerii Przedszkolaków czyli na ogrodzeniu nowego przedszkola oraz torby
z myślami Eleonory Motylowskiej, założycielki Zgromadzenia Sług Jezusa, która na Teresińskiej rozpoczęła pracę z dziećmi w 1918 r, przyjmując sieroty z repatriacji. Rozpoczęte dzieło trwa do dzisiaj w postaci naszego przedszkola i szkoły podstawowej.

Każdy mógł też nabyć płytki z bajkami rodziców, przygotowywanych z okazji Dnia Dziecka. Odchodząc z uroczystości można było zabrać pamiątkową kartkę z wmurowanym kamieniem węgielnym i zostawić ślad swojej obecności wpisując się do Księgi Pamiątkowej.

Wszystkim za udział w tej uroczystości i za każdy przejaw dobroci serca DZIĘKUJEMY. Prosimy wszystkich Państwa o dalszą pomoc, zainteresowanie bliskich i znajomych naszym dziełem. Potrzebujemy kolejnych funduszy na wykonanie instalacji sanitarnych wod-kan wewnętrznych, wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania”. Na powyższe prace, jako III etap budowy, została podpisana umowa z Firmą IMMOTECH w dniu 22.10.br.

Z Bożą i ludzką pomocą i pod opieką św. Józefa kontynuujemy rozpoczęte dzieło.