Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kielcach

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa w Kielcach to placówka stacjonarna, udzielająca całodobowych świadczeń zdrowotnych, zapewniająca zakwaterowanie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta. Świadczenia zdrowotne obejmują swym zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację kobiet przewlekle i obłożnie chorych, które przeszły fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozy i nie wymagają już hospitalizacji. Jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają stałego nadzoru lekarskiego oraz profesjonalnej pielęgnacji.

Obecnie w Zakładzie przebywa 60 pacjentek. Większość potrzebuje pomocy przy zaspokojeniu właściwie każdej potrzeby życiowej; od toalety, po posiłki i zmianę pozycji ciała. Dla zabezpieczenia tych potrzeb zatrudniamy 65 osób.

Na terenie Zakładu znajduje się kaplica z łaskami słynącym obrazem Boga Ojca, dlatego pacjentki często mówią, że są w przedsionku nieba, w domu Boga Ojca. Każdego dnia mogą uczestniczyć we Mszy Świętej i korzystać z posługi sakramentalnej sprawowanej przez  kapelana. Często też mogą cieszyć się obecnością braci kleryków z pobliskiego seminarium.

Dzięki współpracy z Fundacją Ancilla możemy korzystać z odpisu 1% podatku. Uzyskane środki przeznaczane są na zakup wyposażenia pomieszczeń, sprzętu rehabilitacyjnego oraz modernizację budynku.

Skontaktuj sie

Przydatne linki

Galeria